פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת צו – שבת פרה הכנה לימי חג הפסח

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת צו – שבת פרה הכנה לימי חג הפסח

Leave a Reply