פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת משפטים – ללמוד דעת ותבונה להיות מענטש! להיות בן אדם!

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת משפטים – ללמוד דעת ותבונה להיות מענטש! להיות בן אדם!

Leave a Reply