פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת בשלח – שבת שירה – ללמוד דעת ותבונה להיות חזקים ואיתנים באמונה ברורה בביאת הישועה גם כאשר מסביב עדיין הכל חושך וצר ויגון ואנחה רחמנא ליצלן

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת בשלח – שבת שירה – ללמוד דעת ותבונה להיות חזקים ואיתנים באמונה ברורה בביאת הישועה גם כאשר מסביב עדיין הכל חושך וצר ויגון ואנחה רחמנא ליצלן

Leave a Reply