פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת שמות – ובו גם הכנה דרבה לימי השבועות של שובבי’ם ת’ת

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת שמות – ובו גם הכנה דרבה לימי השבועות של שובבי’ם ת’ת

Leave a Reply