פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויחי הכנה לימי השובבי’ם

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויחי הכנה לימי השובבי’ם

Leave a Reply