פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת מקץ – שבת מוצאי חנוכה – ללמוד דעת ותבונה מיוסף הצדיק איך להחזיק מעמד בכל דרכי האמונה והביטחון עד ‘הניצחון’ השלם מתוך ‘התודה וההודאה’

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת מקץ – שבת מוצאי חנוכה – ללמוד דעת ותבונה מיוסף הצדיק איך להחזיק מעמד בכל דרכי האמונה והביטחון עד ‘הניצחון’ השלם מתוך ‘התודה וההודאה’

Leave a Reply