פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקים של פרשת וישלח – ללמדנו בינה והשכל עצה ותושייה מאבינו יעקב עליו השלום איך להחזיק מעמד גם במצבים הקשים שעובר כעת על כלל ישראל

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקים של פרשת וישלח – ללמדנו בינה והשכל עצה ותושייה מאבינו יעקב עליו השלום איך להחזיק מעמד גם במצבים הקשים שעובר כעת על כלל ישראל

Leave a Reply