פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויצא – לדלות עצה ותבונה מיעקב אבינו איך להתמודד ואיך להחזיק מעמד גם בימינו אנו בכל המעברים שעוברים עלינו

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויצא – לדלות עצה ותבונה מיעקב אבינו איך להתמודד ואיך להחזיק מעמד גם בימינו אנו בכל המעברים שעוברים עלינו

Leave a Reply