פניני ‘באר בשדה’ – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויקהל -פיקודי – שבת חזק – שבת החודש – שבת מברכים בו חודש ניסן

פניני ‘באר בשדה’ – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויקהל -פיקודי – שבת חזק – שבת החודש – שבת מברכים בו חודש ניסן

Leave a Reply