פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת נח – להאיר עינינו על המצב הקשה השורר ברחבי ארץ הקודש

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת נח – להאיר עינינו על המצב הקשה השורר ברחבי ארץ הקודש

Leave a Reply