פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת כי תצא ובו גם הכנה לימים הנוראים

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת כי תצא ובו גם הכנה לימים הנוראים

Leave a Reply