פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת כי תשא – שבת פרשת טהרת פרה אדומה – שבת שלאחר ימי הפורים

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת כי תשא שבת שלאחר ימי הפורים

Leave a Reply