פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מי הבאר – ובהם ‘אור ימי הפורים’ מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויקרא – שבת זכור – ו’שושני השדה’ על ‘אור ימי הפורים’ גם על פי כמה וכמה תורות בספר ליקוטי מוהר’ן

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה – מי הבאר – ובהם ‘אור ימי הפורים’ מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויקרא – שבת זכור – ו’שושני השדה’ על ‘אור ימי הפורים’ גם על פי כמה וכמה תורות בספר ליקוטי מוהר’ן

Leave a Reply