פניני באר בשדה – ‘בשדה הפרשה’ ו’מי הבאר’ – פרשת ויקהל-שקלים גם על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

פניני באר בשדה – ‘בשדה הפרשה’ ו’מי הבאר’ – פרשת ויקהל-שקלים גם על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply