מתן תורה – תהיה אנושי! בן אדם!

פניני באר בשדה פרשת יתרו – שבת מתן תורה ה’תשפ”ג

Leave a Reply