מתן תורה – להישאר תמיד להיות משפחתי! א מענטש!

פניני באר בשדה – שושני השדה – פרשת יתרו – מתן תורה – ה’תשפ”ג

Leave a Reply