לימוד אקטואליה מבניית המשכן וכליו ובמיוחד ממעשה המנורה על פי הכללים והתכנים של הספר הסוד הגלוי

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת תרומה

Leave a Reply