‘חשיבה חיובית’ על יסודות ה’אמונה’ וה’ביטחון’ על יסודות של ה’אנוכי’ וה’לא יהיה לך’ שורש עשרת הדיברות של מתן תורה

פניני באר בשדה – מי הבאר – שבת פרשת יתרו – מתן תורה ה’תשפ”ג

Leave a Reply