הכנה – בעברית – לקיבוץ הגדול של רבבות נפשות ישראל בימי ראש השנה באומן – גם בעיתות מלחמה

הכנה – בעברית – לקיבוץ הגדול של רבבות נפשות ישראל בימי ראש השנה באומן – גם בעיתות מלחמה

Leave a Reply