באר בשדה – ספר החתונה של נחמן וחני פראנק הי’ו – ליל לג בעומר ה’תשפ’ב – ובו הכוונות של ‘ספירת העומר’ ‘לעובדא ולמעשה’ ו’על פי תורת הקבלה והחסידות’

באר בשדה – ספר החתונה של נחמן וחני פראנק הי’ו – ליל לג בעומר ה’תשפ’ב – ובו הכוונות של ‘ספירת העומר’ ‘לעובדא ולמעשה’ ו’על פי תורת הקבלה והחסידות’

Leave a Reply