איך להינצל מתאוות הממון של המן ואחשוורוש ואיך לזכות לממון דקדושה של מרדכי ואסתר

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת תרומה – ובו הכנה גדולה לימי הפורים

Leave a Reply