פניני באר בשדה פרשת כי תשא – ימי פורים קטן – ה'תשע"ד – לא להיכשל שוב, חלילה, בחטא עגל הזהב!!!

לקראת ערב שבת פרשת כי-תשא 'פורים קטן' ד'פרזים' וד'מוקפין' -  ה'תשע"ד   פנינים מתוך 'באר בשדה' לקראת שבת פרשת כי תשא 'פורים קטן' ד'פרזים' וד'מוקפין' וזה ה'קטן' 'גדול הוא'...  …

להמשך קריאה

פניני באר בשדה פרשת תצווה שבת פרשת זכור ולקראת אור ימי הפורים ה'תשע"ג

ליל ה' יא' אדר לקראת שבת פרשת תצוה שב"ת זכו"ר – מרדכ"י אסת"ר – ה'תשע"ג לעילוי נשמת אבי מורי הכ"מ ר' חיים יהודה לייב בן ר' נחום יצחק שמעון פראנק…

להמשך קריאה

פניני 'באר בשדה' אור הפורים על פי ליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה נח' ותורה נט'

ערבי פורים ה'תשע"ב   ביאורים שנתבארו כהכנה דרבה לימי הפורים - בלימוד בצוותא חדא בכולל 'נקודה טובה' בחודשי שבט אדר ה'תשע"ב - ליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה נח' נט  …

להמשך קריאה

אור ימי הפורים על פי ליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה לג'

יום ב' א' אדר ב' דר"ח אדר ה'תש"ע - אומן   תמצית הביאורים שנתבארו בשיעורים בכולל נקודה טובה בליקו"מ ח"א תורה לג' כהכנה לימי הפורים   <![if !supportLists]>א) <![endif]>מלכות המן-זרש-אחשורוש-ושתי-עמלק…

להמשך קריאה