פניני 'באר בשדה' פרשת דברים – שבת חזון – וביאורי אקטואליה ל'מגילת איכה' – ופנינים לשבת פרשת ואתחנן – שבת נחמו

ערב שבת דברים, שבת חזון, ה'תשע"ב ערב תשעה באב שחל השנה להיות בשבת ויהי רצון שכבר יתקיים: כיון דאידחי – אידחי!   פנינים מתוך 'באר בשדה' לקראת שבת פרשת דברים…

להמשך קריאה

פניני 'באר בשדה' פרשת דברים, מגילת איכה לתשעה באב, פרשת ואתחנן – שבת נחמו

ערב  שבת דברים, שבת חזון, ה'תשע"א יום הילולא רבא דרבנו האר"י החי זי"ע   פנינים מתוך 'באר בשדה' לקראת שבת פרשת דברים - שבת חזון   פרשת דברים - לעולם…

להמשך קריאה