תצטרף גם אתה ל 2 דקות של תפילת המיליונים בשעת 2 הדקות של ה’צפירה’ ו’עמידת הדום’…

Print Friendly, PDF & Email

חברים!


יום הזיכרון – לחללי צה”ל, ולכל הנופלים במערכות ישראל,
ולכל הנופלים בפעולות האיבה – מתקרב ובא!

 

ביום זיכרון זה נעלה
על זכרוננו! את 23,085 החללים מאז ראשית ההתיישבות בארץ ישראל.

 

חברים!
בואו יחד, ונעשה מאמץ, להפוך למשהו הרבה יותר אפקטיבי ול’תוצאה מעשית’
גדולה, מכל העניין הזה של ה’צפירה’ וה’עמידת דום
‘…

 

תחשבו לרגע: יש
לנו 2 דקות… בכל ארץ ישראל… פעם אחת בשנה… שב 2 דקות הללו מיליוני אנשים
סותמים את פיהם, ולא מדברים שום דבר שלילי… לא ‘לשון הרע’ ו’רכילות’, לא ‘שקר’
ו’שנאה’, לא ‘ניבול פה’ ו’מחלוקות’… בואו, אם כן, ונהפוך את 2 הדקות הנפלאות
הללו, גם ל: 2 דקות של זעקה אילמת, עמוקה וטהורה, לבורא כל העולם שימהר את גאולתנו
ופדות נפשנו…

 

ומה כוונתי?

בשיתוף יחד עם כל אחד ואחת מכם, נגרום,
שתיווצר מצב, בארץ ובעולם כולו, שבשעת 2 הדקות של ‘הצפירה’ ו’הדומייה’, כל בני
ובנות ישראל, בכל מקום שהם… יתאחדו ‘יחד’…

 

ביחד’ יתרכזו אז   כ – ו – ל – ם   בתפלה חרישית… ! !
!

 

התפלה החרישית הזאת תתמקד רק על דבר אחת,
על
:

 

הצלת עם ישראל – ברוחניות ובגשמיות… ! !
!

 

חברים!

הקשיבו הקשיבו והטו אוזן, כי בכך נרוויח רווח
עצום… גדול ונורא

 

כי נצליח לגרום לכך שמיליוני אנשים… יתאחדו,
ל: 2 דקות של תפלת רבים ענקית!!! של תפלה חרישית הבוקעת שחקים ורקיעים…
ועולה למעלה למעלה עד גבהי מרומים

 

חברים!
הלוואי וההצעה הזאת אכן תיכנס לאוזניים
קשובות… ויעשה מהפכה גדולה וענקית

 

חברים!
כשנצליח, והרעיון אכן יקרום עור וגידים,
וזה יהפך להיות נחלת הכלל,  זה יעזור לנו
גם בכל הנוגע לעניינים של: ‘בין אדם לחברו’ – כי בכך נצליח להוריד, אחת
ולתמיד, את ה’רושם המוטעה’, כאילו רוב רובו של שומרי המצוות מזלזלים בקדושי
השואה ונפילתם של חייל צה”ל בכל מערכות ישראל

 

זה יעזור לנו גם בכל הנוגע לעניינים של ‘בין
אדם למקום’ – כי בכך תיוצר מציאות מיוחדת במינה… של תפלה עצומה… במשך
ל: 2דקות!!! של כל בני ובנות ישראל בכל העולם כולו
!!!

 

חברים!
לאלו מבין החברים, שומרי המצוות, שהעלו חשש,
האם אין כאן איזשהו בעיה הלכתית?

 

התשובה היא:

 

גם על פי פסקי רבנים מתוך החברה החרדית (ביניהם הרב ר’ שלמה
זלמן אוירבך והרב עובדיה יוסף),
התברר, שבהחלט אין בנוהל ה’צפירה’ וב’דקת הדומייה’ – איסור הלכתי, של ‘בחוקותיהם
לא תלכו’… כי האיסור הזה נאמר רק כאשר אין טעם למנהג ולחוק… והנוהל הזה של
ה’צפירה’ ו’עמידת הדום’ בהחלט יש בה טעם והיגיון: 1. לצרוב את כל הקדושים והטהורים
הללו בזיכרון של כולנו. 2. לחוקק במודעות שלנו את הריגתם של קדושי ישראל
הי”ד, בכדי להתייחד עם זכרם, ובכך משתדלים אנחנו להפוך את הריגתם למצב של
זכות, בכדי שזכותם תגן עלינו מעתה ועד עולם

 

ויהי רצון:

שבזכות התעוררות זו – ובצירוף זכותם של
הקדושים והטהורים שנהרגו נטבחו ונשרפו, נתלו נסקלו ועונו, במשך ההיסטוריה של העם
היהודי – יעמוד לנו להיוושע בקרוב בכל מכל כל
!!!

 

אנא!
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

כל מי שביכולתו, לתרגם הודעה זו, לכל
שפה…

ולפרסמה ולהפיצה בכל דרך ברבים!!!

יבורך מפי עליון!

הוא רוכש לעצמו בכך זכות גדולה ועצומה,
להצלחת המבצע של:

 

2 דקות תפלה של מיליוני בני ובנות ישראל
בכל העולם כולו…

 

 

 

 

Friends!

 

Memorial Day for the
Fallen Soldiers and all the fallen in Israel’s wars, and all that fall in
hostilities – is approaching.

 

It is the day to remember!
The 23,085 killed since the beginning of Jewish resettling in Israel.

 

 

Friends!

 

Let stay together and make
an effort, let’s make something much more effective and tangible result out of
all this moment of silence, siren and’ attention.

 

Think for a moment: We
have two full minutes … All over the land of Israel … Once a year … when
millions of people stay in silence, do not speak anything negative … No
defamation, Lashon Horah, Rchilot’, not a single lie, hate, obscenity and or
arguments… Come, and make these two wonderful minutes, 2 minutes of silent
scream, deep and pure to the Creator of the world to hurry our redemption and
salvation of our souls …

 

 

And what I mean?

 

In conjunction with all of
you, we will create a situation in Israel and around the world,
that the two minutes of ‘siren’ and ‘silence’, all the nation of Israel,
wherever they are … Unite with a real unity…

 

‘Together’ will focus on a
silent prayer … ! ! ! Focused on one thing only, on
the Saving of the nation of Israel its body and soul … !
! !

 

 

Friends!

 

Listen Listen
and Listen carefully, because it gained a huge profit … Great and wonderful …

 

That we can make millions
of people … Unite, for 2 minutes of silent prayers! Emanating softly bland of
high and heaven … And goes up top to the heights of heaven

 

 

Friends!

 

I wish this idea does come
to your attentive ears … And will create a great revolution and a huge …

 

 

Friends!

 

When we succeed with the
idea and it is taking shape to become public knowledge, it would help us in our
personal matters as well as downgrade once and for all, the mistaken impression
that, the majority of observant disregard the sanctity of the Holocaust and the
fallen Israeli soldiers… it will alos make wonders
in heaven while creating such a unique situation of such a great silent prayer
by all of the sons and daughters of Israel globally.

 

 

 

in merit of this action,
and together with the righteousness of the holy soldiers and all the holy pure
who were killed massacred and burned, hanged, stoned and tortured during the
history of the Jewish people – we will soon be redeemed from all!

 

 

 

Sirens go off at 11 AM
local Israeli Time (3 AM EDT) if you are up Join the nation with a silent
prayer for the nation

 

 

 

 

הבהרות:

עמידה בצפירה

בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה תשי”ט
-1959, נקבע: “ביום הזיכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות
כל עבודה ותפסק כל תנועה בדרכים.”

 

הוראה זו מהווה, לכאורה, בעיה הלכתית.
במסורת היהדות לא היה מנהג זה קיים, האם יש לראות בו איסור משום “חוקות
הגויים”? ואכן הציבור החרדי ראה בכך איסור, ובעת שנשמעה הצפירה המשיך להתנהג
כרגיל.

 

התנהגות זו קוממה רבים, שנפגעו מהזלזול
ברגשות הציבור, בעיקר של ניצולי השואה, דווקא באחד הימים הבודדים בשנה בו הציבור
היהודי בארץ מאוחד בכאבו. הם ראו בציבור זה כפורש מהציבור נוצרו מתחים. בכל שנה
נשלחים צוותי טלויזיה וצלמי עיתונות לשכונות החרדיות בירושלים ובבני ברק כדי לתעד
זאת. כמובן ששאלה זו הגיעה גם לפתחם של הרבנים הראשיים.

 

הרב עובדיה יוסף, עוד בהיותו רבה הראשי של
תל-אביב, השיב בכ”ה בטבת תשל”א (22.1.71), לשאלת תלמיד ישיבת
“הנגב” בנתיבות: “מותר לעמוד דום ואין בזה שום חשש איסור של
ובחוקותיהם לא תלכו. כמבואר בתשובת מהר”י קולון. וכ”כ מרן הב”י,
והרמ”א וגדולי האחרונים.”

 

שאלה זו נשאלה פעמים רבות גם במערכת
החינוך הדתי, וגרמה לעיתים למבוכה. לשאלת מנהל אגף החינוך הדתי?, אברהם רון, השיב
המזכיר הכללי של הרבנות הראשית, הרב יחיאל יצחק הלוי: “הטוב ביותר לעמוד
ולקרוא פרק בתהילים באותה שעה.” את התשובה שקיבל הוא שלח לכל מנהלי בתי הספר
וראשי הישיבות התיכוניות, כדי לסיים את הויכוח שהתנהל בנושא זה, בשל החשש של ביטול
תורה וחיקוי מנהגי הגויים.

 

העוזר הראשי של הרב הראשי האשכנזי, הרב
אברהם שפירא, שלח בח’ בסיון תשנ”א (21.5.91) את תשובתו לגבי עמידה בצפירה:
“מה שנהג הציבור לתת כבוד לנפטרים הוא מנהג מחייב את כל הציבור ואין לפרוש מן
הציבור ובכך לעורר ח”ו ריב אחים. כל מי שלא עומד בזמן הצפירות הללו מגלה חוסר
רגישות למכאובו של הזולת ופוגע באחדותו של העם ובזכר קורבנותיו. בכ”ו בכסלו
תשנ”ג (22.11.92), הוא שלח תשובה בנדון פעם נוספת והדגיש שוב: “עמידת
דום לזכר הנופלים במערכות ישראל ולזכר קדושי השואה, היא משום מתן כבוד והתייחדות
עם זכר הקורבנות. כך נהגה הרבנות הראשית לישראל בדור האחרון וכך נוהגת היא כיום.
לצערנו בתקופה האחרונה יש אנשים שאינם נוהגים כך, מטעמים שונים, וגורמים למתחים
מיותרים בין קבוצות אזרחים במדינה. פסיקת הלכה במקרה זה לא תועיל, כי אותם שאינם
מכבדים זכר הקורבנות, גם לא נשמעים לפסיקת הרבנים. גם לבנו דואב על כך.”

 

גם הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, סבר,
שאדם דתי שלא עומד בצפירה יש בזה חילול השם, ואין בכך איסור של “ובחוקותיהם
לא תלכו”. ובתשובה אחרת ?ענה: אין לפרוש מן הציבור בעת הצפירה ולעורר בכך ריב
אחים.

 

הנושא עלה גם בשנים הבאות. במכתב אל
ח”כ מהמפד”ל, שאול יהלום, כתב הרב הראשי, הרב ישראל מאיר לאו, ניצול
שואה בעצמו: “הצפירה אינה יונקת מקורותיה ממעיינות הנצח של תורת ישראל. אם
סבור מאן דהוא כי זו הדרך להנצחה, בודאי טעות חמורה הוא טועה. יש ליהדות דרכי
ביטוי של התייחדות, אבל והנצחה ואין היא זקוקה לייבא תרבויות זרות. אין אנו רשאים
ואין אנו זקוקים להיות סמוכים לשולחנם של אחרים בדפוסי חיינו. ברור, כי הקדיש,
אמירת התהילים, לימוד המשניות – אותיות: נשמה – ותפילות האזכרה עם הדלקת נר הנשמה
ועליה לבית העלמין, אלה הדרכים מקדמת דנא.” יחד עם זאת הוא הדגיש שהצפירה באה
לעורר ולהפעיל את היחיד והציבור למתן כבוד לזכר נופלים, ולעצור לרגע את מהלכו
הרגיל של החיים כדי לעורר למחשבה על הצורך המקודש לקיום מצות “זכור”. יש
בצפירה גם ביטוי של אחדות הלבבות וליכוד השורות, זלזול ופגיעה בה, היא פגיעה קשה
ברגשותיהם של המוני בית ישראל. דווקא שלומי אמוני ישראל המתחנכים על ברכי העקרונות
של אהבת ישראל וערבות הדדית, הבאים לתבוע, בצדק, שלא יפגעו ברגשותיהם ולא יפגעו
בערכים המקודשים לדת ישראל, חייבים לכבד את רגשי זולתו. הרקמה העדינה שעדיין מחברת
חלקי אומה לישות אחת, מחייבת כיבוד מרבי של רגשות הזולת גם אם אין מסכימים לדעותיו
ורחוקים מהשקפת עולמו. כך בשאלת הדגל, ההמנון והצפירה. על סמלים אלו, הקריבו בנים
יקרים את חייהם.

 

גם הראשון לציון, הרב אליהו בקשי דורון,
דחה את טיעון החרדים כאילו עמידה בצפירה זהו מנהג גויים. לדבריו, גם הרב עובדיה
יוסף [לפני שנה] וגדולי תורה נוספים, ביניהם גם אשכנזים, פסקו שמי שלא עומד בצפירה
יש בכך משום חילול השם, והטיעון שמדובר במנהג של גויים לא תקף יותר. חרדים המצויים
ברשות הרבים בעת הצפירה חייבים לעמוד דום, ואילו הלומדים בישיבות באותה העת, מספיק
שילמדו משניות ויקראו פרקי תהילים לזכר הנספים ללא עמידה כי “תלמוד תורה כנגד
הכל”. הרב בקשי דורון הסביר את דבריו, שעל פי ההלכה מה שנאסר זה רק דבר שהוא
בסממן דתי שנוצר על ידי חוקות הגויים, כאן זהו משהו טקסי, ממלכתי ללא קשר לדת, אלא
משום כבוד המקובל בעם ישראל, לכן אינו בגדר חוקות הגויים, המושגים לעמוד משום כבוד
ושתיקה מקובלים גם בעם ישראל, בפרט שאי עמידה גורמת לחילול השם גדול. ידוע לו,
שמורים בתלמודי תורה ומורות בבית יעקב ורבנים בישיבות מורים לתלמידיהם שלכל הפחות
ברשות הרבים יעמדו בצפירה וימנעו חילול השם. לפני שנתיים הוא לא נענה לבקשת
ח”כ, שאול יהלום, להוציא פסק הלכה ברור בנושא, כדי לא להיכנס לבעיה מה יש
לעשות בישיבות בעת הצפירה, לעמוד או לא. יחד עם זאת, הליכה של חרדים בהפגנתיות בעת
הצפירה זה חילול השם ופגיעה ברגשות ויש לכבד זאת כפי שאנו רוצים שיכבדו את
רגשותינו. 

 

כתיבת תגובה