תמצית כללי ‘הסוד הגלוי’ על פי צורת מעשה המנורה!

  • Post author:
  • Post category:חנוכה
Print Friendly, PDF & Email

לקראת שבת פרשת

‘בהעלותיך את הנרות’

 

11 כלים

להוציא, באמצעותם, מכוח אל
הפועל, את כל רצונותינו ומאוויינו,

על פי כללי ‘הסוד הגלוי’

 

ומעשה שהיה כך היה:

 

כאשר סיימתי לכתוב את ספרי ‘הסוד הגלוי’, בעומדי ליד בית ציונו
הקדוש של רבנו רבי נחמן מברסלב בעיר אומן שבאוקראיינא, ושיטחתי כפי לפני אבינו
שבשמים שיעזרני למען כבוד שמו יתברך, למצוא את הדרך ישכון אור:

 

איך להצליח לתמצת את התוכן העשיר הזה,
המפוזר בין כל פרקי הספר, בשורות ספורות?…

 

והנה, בעודי מתבונן ושואל את עצמי: עלה, שם, ברעיוני וצץ במוחי,
הפסוק של פרשת השבוע:

 

בהעלותך את הנרות – אל מול פני המנורה
יאירו שבעת הנרות…

 

 

ומיד הצטייר בעיני רוחי לכתוב את תמצית המידע הזה של ספרי ‘הסוד
הגלוי’:

 

באחד-עשר
שלבים.

 

אחד-עשר
כלים
בני ביצוע.

 

וגם למסגר אותם בציור של:

 

שבעת
הקנים של מנורת הזהב

 

עם גרם
המדרגות בן שלושת השלבים המוליכים אליה.

 

כאשר כל
אלו עומדים בתוך ההיכל הפנימי, סמוך וקרוב לקודש הקודשים.

 

וכל זאת על פי הפסוק שנאמר – כאמור בפרשת השבוע – בעניין הדלקת
מנורת הזהב על ידי הכהן בכל יום בהיכל הפנימי של בית המקדש.

 

הפסוק אומר על כך (במדבר ח ב):

 

“בהעלותך
את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות”

 

חכמינו (מסכת תמיד
ג יא; ספרי במדבר ח; רמב”ם פ”ג בית הבחירה הלכה יא)
לומדים מהמילה ‘בהעלותך’ – שלפני המנורה הייתה מונחת אבן ובה גרם
מדרגות בן שלושה שלבים, ועליה עלה הכהן המדליק, כדי שיוכל להדליק בקלות את
שבעת הנרות.

 

גם התכנים של ‘הסוד הגלוי’ יכולים להיכנס
להגדרה של:

 

‘שבעת
קני המנורה’

 

שלידם מוצב:

 

גרם
המדרגות בן שלושת השלבים המאפשר להגיע בקלות לשבעת קני המנורה…

 

וכל כולה של המנורה עומדת:

 

בהיכל
הפנימי, סמוך ונראה לקודש הקודשים!

 

 

היכנס אפוא גם אתה, ידידי, לתוך:

 

ההיכל
הפנימי שמול קודש הקודשים…

 

עלה גם אתה, ידידי, על:

 

אותם ג’
השלבים והמדרגות…

 

כדי שתוכל גם אתה להאיר את:

 

שבעת
הנרות של המנורה הפרטית שלך ולהאיר את חייך בכל המובנים – חייך הרוחניים וחייך
החומריים והגשמיים.

 

 

הקנה
הראשון
– ברר לעצמך בבירור גמור: מה הם ‘באמת’ רצונותיך? מה אתה
‘באמת’ צריך? ומה אתה ‘באמת’ רוצה?

 

הקנה
השני
– כעת, אחרי שמחשבותיך ברורות לך ורצונותיך ברורים לך,
עמוד בתפילה לפני הבורא ומנהיג היקום. שפוך לבך לפניו בשיחה אישית, גלויה, ברורה,
כדבר איש אל רעהו. בשיחה זו ספר לו בפרוטרוט את מאווייך ואת רצונותיך.

 

הקנה
השלישי
– מתוך רגש של אושר, שלווה ומנוחת הנפש, האמן באמונה זכה
וברורה שהבורא ומנהיג היקום אכן הקשיב לקול תפילתך.

 

הקנה
הרביעי
– מתוך תחושת שלווה פנימית, בטח בביטחון גמור בבורא
ומנהיג היקום ותלה עצמך בתלות מוחלטת על רחמיו המרובים ועל חסדיו הגדולים של הבורא
ומנהיג היקום, שהוא אכן ימלא את כל משאלות לבך לטובה.

 

הקנה
החמישי
– צייר לך את התוצאה הסופית של רצונותיך. דמיין לך את
מילוי משאלותיך. חוש במעמקי לבך את ההנאה של קבלת תפילותיך. תחיה ותרגיש את ההנאה
ממילוי ישועתך במישור המחשבתי, הרגשי והסמוי.

 

הקנה
השישי
– תן תודה, הודאה והכרת הטוב לבורא ומנהיג היקום על כל מה
שכבר קיים אצלך. תן תודה והכרת הטוב גם על כך שאתה כבר מרגיש את מילוי משאלות לבך
בתחום הסמוי. הכרת הטוב תהיה בצורה מוחשית כל כך, כאילו שמרוב הנאתך מהישועה
במישור הסמוי, כבר אינך צריך את ישועתך במישור הגלוי.

 

הקנה
השביעי
– מתוך תחושת רוגע ושלווה התחל גם לפעול. כל השראה העולה
בדעתך ויכולה לקדם את מחשבותיך ואת מאווייך – עשה מיד! אבל מתוך תחושה של זרימה עם
הזרם. לא מתוך כפייתיות, חוסר אונים, אין בררה או עבודה, אלא מתוך קלילות, הרגשת
אושר וזרימה עם הכוח העצום שמפעיל בשבילך הבורא ומנהיג היקום.

 

תפקידך לעלות תמיד על אותם שלושת השלבים שלפני המנורה, כדי שתוכל
בקלות להכין את שבעת הנרות, להיטיב אותם כראוי, לשים פתילות, ליצוק שמן ולהדליק את
ניצוץ האור…

 

כי את כל אותן ההכנות וההטבות של הקנים
הללו תצליח לעשות טוב יותר, כאשר תעמוד אֵיתן על אותן
שלוש מדרגות האבן שלפני המנורה הטהורה:

 

המדרגה הראשונה:   כל עוד ישועתך הרוחנית והחומרית לא
באה לידי ביטוי במובן החיצוני והגלוי בחיי היום-יום שלך, עליך לעשות בינך ובין
עצמך חשבון נפש נוקב, בשילוב שיחה משתפכת בדברי חן, ריצוי ופיוס לפני מי שאמר והיה
העולם – בורא ומנהיג היקום: על מה ולמה עדיין לא התממשה ישועתך?! בשעת חשבון נפש
נוקב זה עליך להרכין ראש ולקבל בהכנעה גמורה את הקושי שיש במציאות חייך. עליך
להשתדל להפנים שבוודאי כוונת הבורא ומנהיג היקום לטובתך, ומתוך כך לקבל באהבה את
המציאות הקשה הזאת, שבינתיים עוברת עליך. מתוך עריכת חשבון נפש זה, עליך להגיע
לשינוי של אי אלו הפרטים בחייך שאתה מרגיש שאתה אכן נכשל בהם וצריך בהם שינוי. מן
המדרגה הזאת – עלה מיד למדרגה השנייה:

 

המדרגה השנייה: כעת, אחרי חשבון הנפש הנוקב שלך ואחרי עמידתך בהכנעה גמורה מול הנהגת האמת של
הבורא ומנהיג היקום כלפיך, הפעל מיד, בכל העצמה, את כוח ‘השכחה’ שהעניק לך הבורא
ומנהיג היקום… וזאת כדי ‘להשכיח’ ממך, מרגע זה ואילך, כל מחשבה והרגשה הגורמת לך
להמשיך להרגיש צער, עצב ויגון מכל סוג שהוא… זהו! את הצער ואת היגון כבר עשית
כשהיית על המדרגה הראשונה! כעת, הגיע הזמן להמשיך הלאה! להתקדם!

 

המדרגה השלישית: כדי להיות חזק ואיתן לערוך תמיד בתוך עצמך את השינויים הדרסטיים הללו – מצד
אחד: קבלת הנהגתו של הבורא ומנהיג היקום מתוך הכנעה, ואפילו מתוך רגש של אהבה. ומצד
שני: להביא את עצמך מיד להרגשת שכחת כל צער – תצטרך, בין היתר, להתחבר עם אנשי
אמונה המאמינים בכל נפשם בבורא ומנהיג היקום, שהוא האציל וברא ויצר ועשה את כלל כל
היקום כולו, והוא גם ממשיך בכל עת להשגיח בהשגחה פרטית מדוקדקת על כלל כל פרטי
הבריאה כולה, והוא הא-ל, האחד, היחיד והמיוחד שהתגלה לפני בני ישראל במעמד הר
סיני, ושם גילה את רצונו כאשר נתן את תרי”ג המצוות כדי שבאמצעות קיומן נוכל
תמיד לדבק את עצמנו אליו באמונה זכה וברורה. כמו כן, עליך להיות מחובר תמיד עם
חכמי אמת ואנשי סגולה המאמינים בכל לבם ובוטחים ותולים עצמם תמיד בתלות מוחלטת
ברחמי הבורא ומנהיג היקום, וכן לרכוש לעצמך כלים ומיומנויות שיביאוך ליכולת ריסון
עצמי בכל הנוגע לענייני תאוות היצר האפל שבקרבך.

 

אבל תמיד זכור ואל תשכח:

 

בכל עשרת הכלים הנפלאים והעצומים הללו אתה
צריך להשתמש כאשר כולך אפוף בהרגשת הקדושה העילאית שאתה:

 

עומד בהיכל הפנימי, הסמוך ונראה לקודש הקודשים…

 

כי בכל עת עליך להביא את עצמך, שוב ושוב,
למחשבה ולהשקפה שכל כוחן הגדול והעצום של מחשבותיך החיוביות קיים אך ורק מפני שכך
גזר הבורא ומנהיג היקום יתברך, ולכן עליך להיזהר מאוד שלא להיות ‘נצלן’, חלילה,
שלא לנצל את כוחן העצום של מחשבותיך ורגשותיך רק כדי למלא באמצעותם את צרכיך
החומריים והגשמיים ובלי ליצור זיקה ישירה בכל עת לבורא ומנהיג היקום. עליך להיות
פיקח ולהבין שבוודאי יש לך תפקידים גדולים ורבים בעצם מציאותך כאן, עלי אדמות,
באותן עשרות השנים שאתה לבוש נפש בגוף, וכי עליך מוטל בכל עת תפקיד רם ונישא למלא
בשלמות את השליחות שלמענה נשלחת לכאן. מתוך מחשבה נעלית זו עליך לשאוב תמיד כוחות
רעננים של סמיכה והישענות מוחלטת על רחמיו ורוב וחסדיו של הבורא ומנהיג היקום,
להיות חזק ואיתן לעלות בכל עת על שלוש מדרגות האבן שמול שבעת קני המנורה – להצית
את האש ולהדליק את האור!!!

 

בעשותך
את כל אלו, תראה ששלהבות הנרות יעלו מאליהן…

 

מכאן והלאה זהו התפקיד של הבורא ומנהיג
היקום…

 

הוא יודע איך, הוא יודע מתי…

 

אתה תראה ותיווכח שהוא יפעיל בעצמה אדירה
את כל גלגלי ההשגחה הפרטית כדי להביא לך את מחשבותיך ואת מאווייך גם ברובד
הגלוי… וכל משאלותיך יתממשו ויתמלאו גם בחיי היום-יום שלך!

 

 

ובכך סיימתי
את המסע שלי לגילוי ‘הסוד הגלוי’. לבי מלא תקווה שגם אתה תהנה במסע. לבי מלא תקווה
שגם אתה תצליח לאמץ לעצמך את התכנים של המסע. עכשיו הגיע גם הזמן שלך ליישם אותם
בחיי היום-יום שלך. זהו גם הזמן להעביר את ‘הסוד הגלוי’ לכל הסובבים אותך – זְכֵה
וזַכֵּה גם את חבריך! דע והאמן: ‘חזון אחרית הימים’ יפרוץ במלוא העצמה מתוך המימוש
המלא של תהליכי ‘הסוד הגלוי’.

 

 

א ליכטיגער שבת ‘בהעלותך’

מוטה

כתיבת תגובה