מה עושים בפורים? איך מנצלים את היום הקדוש הזה לטובה ולברכה?

  • Post author:
  • Post category:פורים
Print Friendly, PDF & Email

חבר יקר, בוא ותשים לב למה
שעובר, להרבה מאתנו, בתוך מחשבות לבנו, כאשר מגיעים זמני עת-רצון כמו יום הפורים אשר
לפנינו…

 

*  *  *

 

נו כבר…

 

מה אעשה ברגעים קדושים
אלו?

 

מה כדאי לי לעשות דבר
ראשון?

 

זה הרי לא פשוט בכלל הזמן
הקדוש והנעלה שאני נמצא בו כרגע… רבנו הרי גילה לנו שכל ההתחלות מתחילים מיום
קדוש זה – יום הפורים! נו, אני רק יכול לתאר לעצמי שכל מה שאצליח להתחיל ביום זה
יש לי סיכוי גדול שזה גם ימשיך ככה כל השנה כולה… כי הרי כל ההתחלות קשות זה גם
בגלל שהכול הולך אחר ההתחלה…

 

נו, באמת שחבל על הזמן…
אני רואה שאני רק מתבלבל עם עצמי במה כדאי למלאות את הרגעים, הדקות, והשעות של היום
הקדוש הזה – אבל למעשה הרגעים הולכים ונעלמים ומתבזבזים לי ככה בין האצבעות…
ואני בינתיים לא עושה בהם כלום מעבר להתבלבלות שלי עם מחשבותיי מה כדאי לי יותר
לעשות כרגע?….

 

זהו זה, תפסיק כבר עם הבלבולים
שלך! תתחיל כבר להיות מעשי!.. תתחיל כבר עם משהו, לא יודע עם מה, בעצם כבר גם לא
משנה לי עם מה – העיקר תתחיל כבר! תקשר את מחשבותיך ורגשותיך לאמרי פיך ותתחיל
לומר את המילים של תפלת ערבית בכוונה מילה אחרי מילה…

 

טוב בסדר! אני רואה שאתה
כבר מתחיל גם להתעצבן ולכעוס, וגם ליפול לעצבות ודיכאון קצת, במקום להיות שמח וטוב
לב ברגעים שמחים אלו… טוב, בוא באמת נתחיל ‘מעריב’..

 

שיר המעלות… ד’ צבאות
עמנו…

 

לא – בעצם אולי כדאי לי
יותר להתחיל עם קצת התבודדות… אני הרי רק בתחילתו של היום הקדוש הזה.. כדאי לי לעשות
קצת חשבון הנפש, יישוב הדעת עם שפיכת הלב והנפש לפני מי שאמר והיה העולם שאצליח באמת
לנצל את היום הזה בשלמותו כראוי וכיאות… יאלל’ה.
תכלית!

 

אוי! רבוש”ע!
– איזה נס שקירבתי אותי לרבנו הקדוש שנתן לי את העצה הזאת של ההתבודדות ושפיכת הלב
והנפש לפניך כדבר איש אל רעהו…

 

אוי טאטע!
העלף מיר… פורים קומט אריין איצטער… העלף מיר…

 

האמת היא, שעוד לא הספקתי
עד היום אפילו לומר פעם אחת כמו שצריך את התפלה הנפלאה של ר’ נתן בליקוטי תפלות
(תפלה לז’), אני חושב שדווקא יהיה זה כדאי להתחיל עם
זה… זה כבר יתחיל לחמם אותי כמו שצריך, ומשם והלאה אמשיך עם ההתבודדות ואחר כך
עם ה’מעריב’ …

 

וואו, איזה ‘מעריב’
זה יהיה בעזרת השם, ‘מה שייך’ זה הרי ‘מעריב’ של פורים… ‘מעריב’ של כל  ההתחלות…

 

רבוש”ע! עושה ניסים
ונפלאות בכל דור ודור הרג את רבנו הדן אתדיננו…

 

איזה תפלה נפלאה ר’  נתן הצליח לעשות כאן… וואו…
הוא לקח רק כמה שורות בליקוטי מוהר”ן (ח”ב תורה עד) ועשה מזה תפלה של כמה דפים…

 

נו כבר, מה התחלת לי
פתאום שוב להתבלבל ולחשוב ולהרהר במקום לומר מילה אחרי מילה מתוך התפלה הנפלאה
הזאת?!…

 

זהו זה, תתחיל כבר, חבל
על הזמן…

 

שים לב איך שבינתיים כבר
נגנבו עוד כמה דקות יקרות כאלו מבלי לעשות בהם כלום… מעבר לכך שרק התבלבלתי שוב
עם המחשבות שלי מה כדאי לי לעשות דבר ראשון…

 

אוף, למה אני כזה
‘שלימזל’… מה קורה לי עם ההמן-עמלק של ספיקותיי…

 

*  *  *

 

בחורצ’יק! שים לב לכל מה
שקורה לך כבר בדקות הראשונות של היום הנפלא הזה… דע לך אתה עומד בעמדת סכנה שכך
ימשיך לך היום להתבלבל מתחילתו ועד סופו…

 

דע לך שהיצר הרע הזה, ההמן-עמלק הזה, ימשיך ככה לנסות ולבלבל אותך במשך כל השעות
היקרות של היום הנפלא הזה, יום תחילת כל ההתחלות…

 

הוא יזרוק אותך ויטלטל
אותך ממחשבות של ה’התבודדות’ ל’מעריב’…
ומ’מעריב’ ל’ליקוטי תפילות’…
ומשם לאולי להתעסק דווקא בקצת שיחת חברים… ושוב לבלבולים
של אולי בכל זאת ‘התבודדות’ עדיף…

 

לא, אולי בכלל כדאי יותר ללכת
כרגע לישון קצת… לישון?! כן, לישון! ולמה?- בכדי לקבל כוח ומוח, ואז, לקום שעה
לפני חצות… ולהתכונן טוב לחצות הלילה של הלילה הקדוש ליל פורים…

 

ושוב הוא יזרוק אותך חלילה,
והוא יטלטל אותך בספיקותיו ובלבוליו, עד שכמעט ותשתגע…

 

*  *  *

 

לכן, חבר וידיד! דע את
אשר לפניך! אם לא תתפוס את עצמך בידיים מיד, אתה פתאום תבחין שאתה כבר עומד כמעט
באמצע יום הפורים… ועדיין לא הצלחת לעשות משהו רציני ואמיתי ביום נפלא זה…

 

ולכן, החכם עיניו בראשו.
להאמין בתמימות ובפשיטות שכל מה שמוטל עלי זה אך ורק לקשר את המוח והלב בכל רגע
נתון למה שאני עושה ברגע זה!!! ולא לחשוב ולא להתבלבל כלל אפילו לא לרגע על כל סוג
דבר אחר שיש עדיין לעשות ביום הנפלא הזה…

 

אי לכך, צדיק’ל! שמע נא בקולי אשר אני מיעצך:

 

מיד בתחילת כניסת היום
הקדוש הזה תקשר את המוח והלב לכל מילה ומילה של תפלת ה’ערבית’
של יום תחילת כל ההתחלות…

 

מיד לאחר תפלת ה’ערבית’ קשר את המוח והלב לשמיעת קריאת המגילה, כאשר מיד
לאחר מכן קשר את המוח והלב לאכילת סעודת של ליל הפורים מתוך שמחה שירה הלל והודאה…

 

מיד לאחר מכן קשר את המוח
והלב לאמירת קריאת שמע שעל המיטה, ותעלה על יצועך מתוך רינה צהלה…

 

באותם רגעים שאתה מפקיד רוחך
לפני מי שאמר והיה העולם שפוך נפשך ולבך עד שתירדם ותצליח לקום לקראת חצות הלילה
ולבלות את הלילה הקדוש הזה באמירת חצות וההתבודדות ושפיכת הלב והנפש יחד עם ההכנה
לתפלת שחרית – ברכות, קרבנות, פסוקי דזמרה, שירת הים,
ברכות יוצר אור, קריאת שמע, תפלת שמונה עשרה, קריאת התורה, שמיעת המגילה של יום
הפורים כאשר מיד לאחר מכן קיים מצוות הים של משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים
וסעודת פורים מתוך משתה ושמחה..

 

*  *  *

 

מיד כאשר יש אפשרות לתפלת
המנחה – להיות זהיר בה. ולהמשיך בכל רגע ורגע להגביר את השמחה בתוקף השתייה…

 

אבל, שוב זכור תזכור:

 

העצה הייעוצה
להיות חכם ולא להתבלבל מרגע לרגע ומעבודה לעבודה… רק כל דבר עבודה שמגיע לידך לעשותה,
עשה אותה באותו רגע בשלמות, ומתוך לב שמח, ורק בכך תצליח להמשיך בתוך פנימיות
פנימיותך את האורות הנפלאים והישועות הנפלאות והנסים של פורים של שנת ה’תשע”א!

 

תצליח… ובגדול…

 

 

כתיבת תגובה