ל”ג בעומר ה’תש”ע

Print Friendly, PDF & Email

הכנה ראויה לקראת השמחה הגדולה בחצר הרשב”י בליל וביום ל”ג בעומר באתרא קדישא מירון

פנינים מתוך ‘באר בשדה’

לקראת הנסיעה למירון

ל”ג בעומר ה’תש”ע

 

חבר וידיד הי”ו.

 

אספר לך, בקצרה, דיאלוג (= שיחת חברים…) של שני חברים שנסעו יחד לרשב”י ואוזני קלטו משום
מה את שיחתם…

 

זה כנראה יבוא גם לעזרתך!!!

 

תגיד לי, אבל באמת, ככה דוגרי… אבל, איך
אומרים: ‘שיישאר בינינו’… מה זה באמת כל הל”ג בעומר הזה?!…

 

מה אגיד לך, הרבה פעמים אני מרגיש שכל הל”ג
בעומר הזה זה רק באלאגן אחד גדול… סליחה שאני ככה מתבטא, אבל אני פשוט רוצה
להיות איתך אמיתי, אתה יודע מה אני מתכוון, נו, כל הנסיעות האלו למירון באמצע
הלילה, עם כל העייפות שמסביב, וכל הדחיפות האיומות סביב קברו של הרשב”י…

 

מה אתה רוצה שלא אסע?! איך אפשר? כולם נוסעים אז
אני גם נוסע, אחרת זה יראה מוזר…

 

אבל האמת היא, שאני לא מרגיש את החיבור לזה…
מה באמת יכול לגרום לי להתעורר ולהבין שכל זה שייך אלי, כן, ממש אלי… וזה חשוב
ונחוץ לי כל כך…

 

אולי תוכל לעזור לי בזה, כי הנה זה בא ומתקרב,
ואני לא רוצה השנה להרגיש כמו כל שנה!!!…

 

החבר לא נשאר חייב, ולא טמן ידו בצלחת, שמעתי אותו אומר
לו בערך כך: חבר יקר, בוא ונדבר קצת תכלית:

 

דע לך, האור של ל”ג בעומר בא לגלות ולהכריז
בפני כל מי שרק רוצה להקשיב ולשמוע:

 

גם כאשר אם מצבך הולך על הפנים…

 

גם כאשר נראה לך שהכול הפוך על הפוך…

 

גם כאשר הינך רואה, עין בעין, שבורא כל עולמים,
כאילו, החליט להסתיר פנים ממך…

 

גם כאשר הינך מתפלל ומתפלל ומתפלל ובכל זאת לא
נענה…

 

גם כאשר הינך מתחזק ומתחזק ומתחזק ובכל זאת לא
פועל כלום…

 

בקיצור:

 

איין גרויסער גארנישט מיט נישט… (= לא! אחד גדול…)

 

בכל זאת, הינך יכול לקבל בכוח הל”ג בעומר את
העוז והגבורה לעמוד ולהכריז בכל לב:

 

ובכל זאת שמך לא שכחתי! ובכל זאת שמך לא שכחתי!

 

ומתוך ההכרזה הזו שוב להרים עיניים מתוך לב נשבר ונדכה
ולצעוק ולשאוג:

 

נא נא אל תשכחני!… נא אל תשכחני!…

 

החבר המבולבל, ניסה להתנגד קצת:

 

מה קשור?! מה אתה מקשר לי פתאום כל זה
לרשב”י ולשמחת מירון ובכלל ליום ל”ג בעומר?!…

 

קשור קשור, ועוד איך קשור, בוא תשמע טוב:

 

עליך לדעת להבין ולהאמין, שהסוד העצום המגולם ביום
ל”ג בעומר זה לא רק בגלל שזה, כנראה, יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי…
ולא רק בגלל, שכנראה, ביום זה פסקו למות עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא… ולא
רק בגלל שביום זה, כנראה, הסמיך רבי עקיבא את חמשת התלמידים החדשים שלו שהם
המשיכו מחדש את המשך מסורת הדורות של האמונה היהודית…
כי מעבר לכל זה, דע
לך! שהסוד הגדול של ל”ג בעומר, הוא גם כפי מה שגילה רבנו החתם סופר,
ותמצית דבריו הם:

 

שגם כאשר נגמר להם לבני ישראל את כל העוגות
והמצות שהוציאו אתם ממצרים, שטעמו בהם טעם מן, וכשעבר חודש ימים מיום היציאה, שזה
היה ביום י”ד באייר זה נגמר… ו- 2 וחצי מיליון אנשים מתחילים ללכת רעבים
יום יומיים ושלוש עד ל”ג בעומר… ואין מה לאכול, וכל זה במדבר צייה, והולכים
למות מרעב… וילונו העם על משה ועל אהרן… כי כשהבטן ריק, רחמנא ליצלן איך שאז
נראים… ובפרט כאשר מדובר במיליוני אנשים…


אבל כלל ישראל, ברובו הגדול, בכל זאת החזיק מעמד באמונה וביטחון בד’ ובמשה עבדו…
ועל זה הקב”ה משבח אותם: “זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך
אחרי במדבר בארץ לא זרועה”… ואז, כשהגיע יום ל”ג בעומר, התרחש הנס,
והמן התחיל לרדת בו ביום…


כך מחדש רבנו החתם סופר, שזה השורש הגדול של שמחת ל”ג בעומר…


לכן, חברי היקר, אני מבין טוב מאוד את ההרגשה שלך על הבאלאגן הגדול שהינך מרגיש
בכל המציאות של הל”ג בעומר, אבל אל תהיה בטלן, אחי, וכמה זה יהיה טוב, אם
כן, שבכל זאת תתבונן טוב עד שתצליח גם אתה להתחזק, ביום מסוגל זה, עם השמחה הגדולה
הזאת,
כי בכך תצליח בעזרת השם להמשיך גם עליך את הכוח העצום של האמונה
והביטחון והתלות המוחלטת בבורא כל עולמים…

 

כי כל עניין זה של גילוי מידת האמונה והביטחון ביום
מסוגל זה, קשור הדק היטב – על פי תורת הקבלה – לכל עניין השמחה הגדולה שנהוג בכלל
ישראל ביום מסוגל זה המכונה בשם: שמחת הרשב”י…

 

כי כל כוח הורדת המן, זה רק בזכות האמונה והביטחון… ולאמונה
והביטחון הזה זוכה כל אדם רק בכוח זכות הצדיקים, ובמיוחד הרשב”י,
כי הוא
זה שגילה את שורשי עניין האמונה והביטחון בתכלית השלמות…

 

כפי שהגמרא אומרת: הרבה עשו כר’ שמעון – בענייני
ההנהגה של אמונה ביטחון – ולא עלתה בידם…
כי רק הוא זכה לזה בשלמות…

 

אבל ביום זה, יום ל”ג בעומר, יש כוח גדול על פי
תורת הקבלה, להפוך את שם האלוקים שהוא מרמז על דינים והסתר פנים… לשם
קדוש ונורא של: אכדט”ם, שהוא ההמתקה של שם אלוקי”ם…

 

רגע, רגע, ברחת לי עכשיו ל’קבלה’, נכון זה יום
פטירת הרשב”י, מותר קצת ‘קבלה’… אבל לאט לאט תסביר לי מה אתה אומר כאן…

 

זה ‘קבלה’? זה אפילו לא הראשי תיבות של ‘קבלה’,
אבל בוא אסביר לך את זה קצת יותר לאט…

 

דע לך, האותיות הפנימיות של אלהים, שהם האותיות לה”י
מתחלף לאותיות כד”ט…
(כי
כ’ זה לפני ל’ וד’ זה לפני ה’ וט’ זה לפני י’…)
ואז הגימטריא שלו הוא: ל”ג! וביחד עם הא’
והמ’, זה נהיה כשתי מילים: א”ם ג”ל, שזה גימטריא ע”ד!

 

וכל זה מרומז בסוד הפסוק: ויעקב קרא לו ג”ל
ע”ד!

 

כי על ידי הג”ל נעשה ע”ד…  והשם ע”ד הזה הוא בסוד הפסוק: בטחו
בד’ עדי ע”ד…

 

ולכן, בכל שנה, ביום ל”ג בעומר, יורד אור
גדול של: בטחו בד’ עדי עד!

 

כי בכוח הל”ג נעשה שם אלהים בסוד שם ע”ד!
ומתגלה הע”ד, ג”ל ע”ד… שזה הגל שעשה יעקב אבינו נגד לבן
הארמי…

 

ולכן, דווקא ביום מסוגל זה, יש כוח גם בידך להתחיל ולהתחזק
בכוח הרשב”י, באמונה וביטחון.. ועל ידי זה להמשיך את השפע של המ”ן…
שבתוך שפע ירידת המ”ן כלולים כמה וכמה עניינים נשגבים רוחניים וגשמיים
כאחד…

 

כי המ”ן הזה שהתחיל לרדת בל”ג בעומר היה בו
כוח של כל הרפואות שבעולם… ולכן, בכדי להמשיך רפואות, על פי הכוונות, צריך לכוון
מאוד כשאומרים בתפלה: “בורא רפואות”, שזה מכוון לספירת
ההוד…
ולכן בהוד שבהוד, שזה יום ל”ג בעומר… זה רפואות
שברפואות… גם רפואה גשמית וגם רפואה רוחנית…

 

כמו כן יש כוח בירידת המ”ן להמשיך את הסוד
הרוחני של המ”ן שזה על פי קבלה בסוד: מיין נוקבין… שזה בסוד מציאת
הזיווגים…

 

וואו, זה כבר מתחיל להיות מעניין…. אהה…

 

דע לך, שיהיה לך גם ‘סידור מלא’… כי כמו כן יש כוח
בל”ג בעומר להמשיך את המ”ן, שזה בסוד הפרנסה…

 

וחוט המשולש לא במהרה ינתק – כי אם לא תהיה בטלן, ולא
תסתכל על כל הבאלאגן והבלבול והעייפות, ותנצל בכל עוז את הרגעים הקדשים האלו של
הנסיעה וההשתטחות לקברו של הרשב”י, הרי שתזכה גם אתה להמשיך, בכוח
הרשב”י ביום שמחתו, יום ל”ג בעומר, גם רפואה! וגם זיווגים! וגם פרנסה!

 

ועל ידי זה תזכה להתברך, מתוך אמונה וביטחון בשלמות,
להתקרב להקב”ה, ללימוד התורה, ועבודת התפלה, וקיום המצוות והמעשים טובים, והכול
מתוך שמחה וחדווה, בכוח הרשב”י וכל הצדיקים.

 

ומכאן גם הבקשה אליך:

 

חבר, אל תהיה ‘אנוכי’!… אל תהיה ‘מופנם’ רק
בתוך עצמך וצורכך!… רק תזכור גם אתה להזכיר בתפילותיך ביום זה את כולם, את כל
משפחתך, את כל חברך, כמו גם את כל שאר כל אחינו בני ישראל בכל מקום שהם, מתוך
הריקודים הצוהלים בחצר הרשב”י… שמתערבב יחד עם שפיכת הלב על קבר
הרשב”י… וכל זה, בוודאי, גם יחד עם המשקה של הח”י רוטל…

 

ספר לי אחר כך מה הרגשת… תאמר לי אחר כך מה תמליץ לשנה
הבאה לכל מי שרק ירצה לשמוע בקולך…

 

הצלחה גדולה!

 

האטס גי’פועל’ט
אלעס גוט’ס

א ליכטיגער
ל”ג בעומר

מוטה

כתיבת תגובה