הזמנת כל החברים והידידים לחתונת בתי שתחי’

Print Friendly, PDF & Email

שתתקיים ביום א’ ד’ שבט ה’תשע”א – 9/1/11 – באולמי ‘ארמונות חן’ בני ברק

 

להוי”ה הארץ ומלואה תבל ויושבי בה
 
חבר
וידיד הי”ו

בסימן טוב ובמזל טוב

 
לקראת יום הנישואין של בתי היקרה

 

מרת שרה שתחי

 

עם בן גילה


יצחק שרייבר שיחי’


שיתקיים בעזרתו יתברך שמו ביום א’ לסדר בשלח

 

ד’ שבט ה’תשע”א (9/1/11
למניינם)


באולמי ‘ארמונות חן’ רחוב שלמה מלך – בני ברק


הינך מוזמן לקחת חלק בשמחתי

 


קבלת הפנים בשעה 5.15

 

החופה בשעה 7.00

 

סעודת הנישואין בין 7.30 ל 9.00

 

השמחה והריקודים בין 9.00 ל 12.00

 

מצוה
טאנץ בין 12.00 ל 2.00

גם אם אין באפשרותך לבוא ולקחת חלק בגופך ביום שמחתי
הנני בבקשתי להזכיר את כולנו בתפלה לאל עליון
שיצליח דרכנו וישמח לבבנו

וביום שמחתכם ישמח לבי גם אני

 

 

 

כתיבת תגובה