דו שיח עם ר’ אהרן טייטלבוים שליט”א האדמו”ר מסאטמאר

  • Post author:
  • Post category:מאמרים
Print Friendly, PDF & Email

קירוב קרובים. טאשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי.

יום ג’ כ”א שבט התשע”ב

בין שמים לארץ – על המטוס, בדרך לארץ ישראל

 

 

דו שיח עם ר’ אהרן טייטלבוים שליט”א – האדמו”ר
מסאטמאר

 

 

שלום וברכה. שמי: ברוך מרדכי (מוטה) פראנק. 

אני מחסידי ברסלב. ונכד הרב הצדיק ר’ שמואל
שפירא זצוק”ל.

                                          

הרבי: שמעתי אודותיו, וגם  אודותיכם.

 

בעשרים השנים האחרונות אני עוסק הרבה בקירוב
קרובים, במיוחד לאותם הנשמות הגדולות שטעו בדרכם, להאירם את הדרך ולהחזירם לאבינו
שבשמים.

 

הרבי: זה דבר גדול מאוד.

 

בשנים האחרונות נוצר קשר טוב ביני לבין קבוצה
גדולה של אותם הנשמות הגדולות, גם בחורים וגם אברכים, שהם במקור מבתים של חסידי
סאטמאר.

 

הרבי: מארץ ישראל או מארצות הברית?

 

מארצות הברית!

 

הרבי: היכן בארצות הברית?

 

גם ממונרו וגם מוויליאמסבורג. גם מבורו פארק
ומפלטבוש,  ועוד מקומות.

 

הרבי: מי הם? מה שמותם?

 

פירטתי לרבי כמה וכמה שמות. הרבי התעניין
אודותם. ועל חלק מהם אמר ששמע שהם בדרך עלייה וחיזוק.

 

הרבי: מה תמצית דרכך איתם?

 

סיפרתי לרבי שדרכי איתם רק בדרך של חיזוק, ולהרעיף
עליהם חום ואהבה ורחמים רבים.

סיפרתי לרבי על ששמעתי זה עתה, במטוס זה, מאחד
החסידים, שלפני רבות בשנים, אחיו גם נפל מהאידשקייט, והיה זה עוד בחייו של ר יואל’יש
זצוק”ל,  וכאשר נכנסו לר’ יואל’יש
לבקש עצה? הוא ענה ואמר לבני המשפחה: רק לקרב ולקרב ולקרב…

 

הרבי: למשל מה אומרים להם?

 

סיפרתי לרבי שבשבת האחרון שבתתי בפלטבוש.
והגיעו לשם גם קבוצה גדולה של בחורים ואברכים ממונורו וויליאמסבורג ובורו-פארק.
ובין היתר אמרתי להם דבר חיזוק על פי הפסוק: ‘ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם
אלי’. שהקב”ה אומר למשה רבנו, דע לך, שכאשר הולכים לקבל תורה בודאי יכול
להיות מצב של ירידות והתרחקות, ויצטרכו כל פעם ‘להשיב לב בנים על אבותם’, ולקיים
שוב ושוב: ‘ואביא אתכם אלי’. והעצה לכך, זה רק על ידי ‘ואשא אתכם על כנפי נשרים’,
שה’נשר’ הוא בסוד הרחמים, בסוד הכתוב: ‘כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף יקחהו
באברתו’… ולא כ’עורב’ שנעשה אכזרי על בניו… כי צריך רק לרומם ולנשא ולהראות
לכל אותם הנשמות איך שבאמת גבוהים ומורמים הם גם עתה, גם לאחר שנכשלו והתרחקו
ונפלו, כמו הנשר שהוא תמיד גבוה גבוה בריחוף כלפי שמים למעלה מכל העופות…

 

הרבי: נפלא

 

משתדלים אנחנו הרבה לשבת יחד עם שירה וזמרה,
ובתוך כך לדבר על לבם הרבה דברי חיזוק עידוד ונחמה.

 

סיפרתי לרבי שאני צריך ברכה להיפקד בבני בנים.
מסרתי לו קויטל עם כל שמות בני המשפחה.

 

הרבי, לאחר ההתבוננות בקוויטל, אמר לי: נו,
אתה הרי עוסק בקיום החלק של הפסוק: ‘והשיב לב אבות על בנים'[ גם לב אביהם כפשוטו,
וגם לב אביהם שבשמים… יהי רצון שיתקיים בך מידה כנגד מידה: ‘ולב בנים על אבותם’,
שהצאצאים שלך יפקדו בקרוב בזרע של קיימא.

 

הרבי שאל: האם הקשר שלך זה עם עוד בחורים ואברכים? גם
משאר מקומות?

 

סיפרתי לרבי על הקבוצות השונות שאני בקשר
איתם בענייני קירוב, גם בירושלים עם הקבוצה של ר’ גמליאל רבינוביץ שליט”א, וגם
עם הקבוצה של כולל ‘נקודה טובה’, וגם עם קבוצות ויחידים מתוך חסידי בעלז וסיקווער
ובאבוב, וגם מהציבור הליטאי, ומאחינו הספרדים, וגם מהציבור של המשפחות היותר
מודרניים.

 

ביקשתי ברכה ועצה מה לומר ולדבר עם הקבוצות
והיחידים שיש להם שייכות לקהילת סאטמאר? סיפרתי לרבי שאני משתדל הרבה להביא אותם
למקום שיצא מלבם, לפחות של חלק מהם, ההרגשות הקשות והשנאה שהצטבר בלבם, ואני צריך
לזה ביותר סייעתא דשמיא מיוחדת.

 

הרבי: יש לך ברוך ד’ את הסייעתא דשמיא. ויהי רצון
שכך ימשיך וילך ויגבר, שיהיה לך עוד הרבה סיעתא דשמיא, וישמע מהרה אצלך בשורות
טובות, ויפקדו הצאצאים בזרעא חיא וקיימא, חייא אריכא ומזוני רוויחי. 

 

אמן, יישר כוחכם.

 

 

כתיבת תגובה