בעניין הדיבורים אודות המלחמה הגרעינית בין “צפון קוריאה” “לדרום קוריאה”

  • Post author:
  • Post category:מאמרים
Print Friendly, PDF & Email

 

 

נשלח ממערכת סוד החשמל

לחבר בין תורת
הנגלה לתורת הנסתר

 

נביא
מחז”ל שמלחמת גוג ומגוג תתחיל ממקום שגלו עשרת השבטים

שנמצא
במזרח העולם, במקום שהוא גם צפון.

 

צפון קוריאה שנמצאת במזרח העולם, מרומזת בפסוקים
של 
התעוררות הגאולה (ישעי’ מא, ב): “מִי הֵעִיר מִמִּזְרָח צֶדֶק יִקְרָאֵהוּ לְרַגְלוֹ יִתֵּן
לְפָנָיו גּוֹיִם וּמְלָכִים יַרְדְּ”.

“יִקְרָאֵהוּ” מרמז על קוריאה.

“צֶדֶק” ר”ת צפון דרום קוריאה.

וכן המשך הכתוב:
רָאוּ אִיִּים וְיִירָאוּ קְצוֹת הָאָרֶץ יֶחֱרָדוּ” ר”תקוריא”ה.

וכידוע שהמקום הזה
נקרא 
חצי האי. ומצינו במדרש שהמזרח הזה הוא גם צפון, המרמז על צפון קוריאה, שנמצאת בצפון מזרח אסיה, והוא המקום
שאליו גלו עשרת השבטים.

ונביא את לשון (מדרש זוטא שה”ש ב): “מי העיר ממזרח צדק יקראהו
לרגלו”. ולמה הוא בא ממזרח אלא מהיכן שהיום עולה, זה משיח מבני בניו של דוד,
שהוא משול כחמה שנאמר: “וכסאו כשמש נגדי”. וכמה שאמר עליו הכתוב שהוא
נעור כשהוא כאלו ישן, אף הקדוש ברוך הוא כיון כשהגיע הקץ אמר הכתוב: “העירותי
מצפון ויאת ממזרח שמש יקרא בשמו”. ולמה הוא בא מן הצפון אלא שגלו ישראל לצפון
כביכול גלה עמהם הכבוד לצפון, בשביל כך נאמר: “העירותי מצפון”.

וכפי
שמבאר המלבי”ם
 (ישעי’ נט, יט): במזרח, ששם גלו עשרת השבטים, כמו שכתוב:
“ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך”, שם יתגלו הנסים והמופתים תחלה, כי
הגואל יתגלה במזרח, כמו שכתוב: “מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו”, עד כי
במזרח יראו את כבוד ה’ ונפלאותיו, ובמערב ששם בני הגולה מנופצים שהם יהודה ובנימין
שם רק ישמעו את הנסים מרחוק ויראו את שם ה’ הבא ממרחק, “כי יבוא” בעת
יבא הצר כנהר שוטף, והוא מחנה גוג ומגוג, ורוח ה’ נוססה ומתנשאה בנהר הזה להרים
שאון גליו, כמו שכתוב: “ושובבתיך וששאתיך והעליתיך מירכתי צפון בעת
ההיא”.

וכן
רואים בהמשך הפסוקים שם שכל זה יבא כנקמה על צרת העניים והאביונים מבני
ישראל. 
“הָעֲנִיִּים
וְהָאֶבְיוֹנִים מְבַקְשִׁים מַיִם וָאַיִן לְשׁוֹנָם בַּצָּמָא נָשָׁתָּה אֲנִי
ה’ אֶעֱנֵם אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לֹא אֶעֶזְבֵם”.

וגם לפי המפרשים
שמבארים את הפסוק על מלחמת אברהם במלכים להציל את לוט. בארנו שתכלית המלחמה היתה
כדי להציל את לוט שיוליד את שורש דוד המלך. והפסוקים מרמזים על לידת דוד, שהיא
לידת משיח.

וכן קורא”ה ר”ת הכתוב (מלאכי ג, יט): “כִּי
הִנֵּה הַיּוֹם בָּא בּעֵר כַּתַּנּוּר וְהָיוּ כָל זֵדִים וְכָל עשֵׂה 
רִשְׁעָה קַשׁ וְלִהַט אתָם הַיּוֹם הַבָּא”.

וכן מצינו בַּזֹּהַר (שמות ז:): בְּאוֹתוֹ זְמַן [זמן הגאולה] יִתְעוֹרֵר מֶלֶךְ
הַמָּשִׁיחַ לָצֵאת מִתּוֹךְ גַּן עֵדֶן מֵאוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁנִּקְרָא קַ”ן
צִפּוֹ”ר
. ואותיות ק”ן ציפו”ר נמצאות בצפון קוריאה. וכן קן צפור
ר”ת 
ק”ץ. וכן קן ציפור עם המילים בגימטריא צפון קוראה.והוסיף הרה”ג ר’ אברהם אגשי שליט”א שלכן
זה מספר 
538 שמתהפך ל358 כמספר משיח. וכן קן ציפור בגימטריא אמריקה.

[אם נחבר את הדברים
למציאות של ימינו שצפון קוריאה שנמצאת במזרח העולם, מאיימת במלחמה אטומית מיידית
על ארה”ב, מתברר מחז”ל שעשרת השבטים נמצאים בצפון קוריאה. דבר שמסתבר גם
במציאות, בגלל שהמקום סגור ומסוגר עד היום, ולא ניתן לדעת מה קורה שם, וכן שמעתי
מהרה”ג ר’ אליהו אביחיל שליט”א שמתעסק בעניני עשרת השבטים שמצאו קהילות
בדרום קוריאה שחושבים עליהם שהם מצאצאי עשרת השבטים. וכן פורסם לאחרונה שהכניסו
במערכת החינוך בדרום קוריאה את לימוד הגמרא. וכן שלחו לי שמשנת 676 למנינם עד שנת
935 שלטה בשני הקוריאות ממלכה בשם שילה. בגימטריא משיח. אחר
כך עברה הממלכה לשם גוראיו המרמז על “גור אריה
יהודה”].

וכן מצינו
במדרש 
(ב”ר ב, ג): אמר הקדוש ברוך הוא, עד מתי יהא העולם מתנהג
באפילה, תבא האורה, “ויאמר אלהים יהי אור” זה אברהם, דכתיב “מי
העיר ממזרח צדק” אל תקרא העיר אלא האיר, “ויקרא אלהים לאור יום” זה
יעקב. “ולחשך קרא לילה” זה עשו. “ויהי ערב” זה עשו”.
“ויהי בקר” זה יעקב. “ויהי ערב” ערבו של עשו, “ויהי
בקר” בוקרו של יעקב, “יום אחד” שנאמר “והיה יום אחד הוא יודע
לה’ לא יום ולא לילה”.
 ורואים
שמקשר את הפסוק 
“מי
העיר ממזרח צדק”
 לגאולה,
ולזמן ה
ערב המרמז על קץ תשע”ב.

וכן מצינו
במדרש 
(תנחומא לך לך ט): אברהם נזדווגו לו ארבעה מלכים, אף לישראל
עתידין כל המלכים להתרגש עליהם, שנאמר: “למה רגשו גוים ולאמים יהגו
ריק”. ואומר: “יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה’ ועל
משיחו”, מה אברהם יצא הקב”ה ונלחם בשונאיו שנאמר: “מי העיר ממזרח
צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו”, אף
כך עתיד הקב”ה לעשות לבניו שנאמר: “ויצא ה’ ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו
ביום קרב”.

 

 

כתיבת תגובה