פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת מקץ שבת חנוכה והכנה לליום המסוגל זאת חנוכה

    author
  • Post author:
  • date categories
  • Post category:Everything

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת מקץ שבת חנוכה והכנה לליום המסוגל זאת חנוכה

Leave a Reply