פניני באר בשדה פרשת פיקודי שבת שקלים ה’תשע”ד – ענייני הווים לעמודים והקשרם עם בני עשרת בני המן התלויים על הווים! – באנגלית!

  • Post author:
  • Post category:Everything
Print Friendly, PDF & Email

לקראת שבת פרשת פיקודי
– שבת שקלים – ה’תשע”ד

שבת חזק – שבת מברכים
חודש אדר ב’

 

פנינים מתוך ‘באר בשדה’

שבת פרשת פיקודי

פרשת שקלים ה’תשע”ד

 

“ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים
לעמודים”
– “And from the one thousand
seven hundred seventy-five he made hooks for the pillars”.

The Medresh teaches
that Moshe made a calculation for all the costs for the Mishkan
together with the Jewish Nation. Moshe went through all the costs, however he
forgot about the 1,775 moneys that they used for the hooks for the pillars.
Moshe was nervous that the Jewish Nation would accuse him of stealing the 1,775
moneys. So Moshe went through all the costs again. Right then Hashem ‘opened up his eyes’ to realize that he used 1,775
moneys for hooks for the pillars. So Moshe then said out loud to the Jewish
Nation “And from the one thousand seven hundred seventy-five he made hooks for
the pillars”. When the Jewish Nation heard this they were appeased. Moshe merited
being reminded about the hooks for the pillars, only because he sat down and
made a calculation.This week is also Parshas
Shekalim, which teaches us about the Terumos, Maasros, and
Tzedokos. There is a great message to
be learned from the above quoted Medresh and
Parshas Shekalim,
which is to take account of all our money accounts to make sure that we gave
the amount of charity obligated and that none of our moneys, is money we might
have by mistake stolen.

In the beginning of this week’s Parsha,
Parshas Pekudei Moshe makes
a calculation of all the costs for the Mishkan.
“These are the accountings of the Mishkan,
the Mishkan of testimony, which were
counted at the word of Moshe… And the
offered-up gold was twenty-nine kikar and
seven hundred and thirty shekel, in the shekel of the sanctuary The silver
of the accountings of the assembly, a hundred kikar,
one thousand seven hundred aseventy-five shekel,
in the shekel of the sanctuary…”

Moshe was never commanded to make a calculation. Hashem said about Moshe “He is believed in my whole house”. Even the
Jewish Nation that was atoned for the Chet Ha’Egel
in the merit of Moshe. Nonetheless the Medresh
teaches us how careful Moshe was to make sure everything is accounted for

 

The Medresh on
the pasuk “and they would seize after
Moshe…” says the
following, “Why did Moshe tell them to come and build the Mishkan? Rather Moshe heard the fools of the generation saying
behind his back, “look at his neck, look at his stomach, look at his knees, he
eats from the Jews, he drinks from the Jews, everything he has is from the
Jews…Once Moshe heard all this he told them he would make a calculation.”

Based
on this story with Moshe we learn many laws. How to raise charity, how to
distribute charity in a way the distributer of the charity will not be
suspected of stealing. Therefore our sages teach is “Charity is collected by
two people and distributed by three people”.

The
Bach writes
that even though trusted charity distributers are trusted people, it is still
good for them to give a receipt of the charity, as we learn from Moshe form the
Mishkan. The Mishna
in Shekalim
teaches that one that goes to give the Lishka
should not go with nice garments where he can put money into it because
people might accuse him of stealing from the Lishka.

Haman
wanted to disrespect the “one thousand seven hundred seventy-five” that the Jews gave. He thought that that 1,775 only made hooks
which were outside of the Mishkan, therefore
since it is out of the Mishkan it is not
important. He thought that only the money they gave for the Adanim
were important, which costed
10,000 Kikar Kesef.
Therefore he gave 10,000 Kikar Kesef to Achashverosh
corresponding to those 10,000.

However
the mistake he made was that he didn’t realize that even from the money given
by the outsiders for the hooks that where outside of the Mishkan
are important. Therefore in Megilas Esther
while talking about the hanging of Haman and his ten sons it has the letter ‘ו’Vav
11 times corresponding to the Vavim-Hooks for the pillars of the Mishkan given by the outsiders. We must learn
from hear that one must be careful that their money is ‘Kosher’ money,
and that even from the outsiders we can merit the downfall of the Reshaim like in the time of Haman.;

 

 

 

Leave a Reply