פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וישב על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי’

    author
  • Post author:
  • date categories
  • Post category:Everything
Print Friendly, PDF & Email

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וישב על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי’פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וישב על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי’

Leave a Reply