פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וארא על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

    author
  • Post author:
  • date categories
  • Post category:Everything

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וארא על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלויפניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וארא על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply