פניני באר בשדה – ‘בשדה הפרשה’ – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וישב ובו הכנה לחנוכה

    author
  • Post author:
  • date categories
  • Post category:Everything
Print Friendly, PDF & Email

פניני באר בשדה – ‘בשדה הפרשה’ – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וישב ובו הכנה לחנוכהפניני באר בשדה – ‘בשדה הפרשה’ – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וישב ובו הכנה לחנוכה

Leave a Reply