פניני באר בשדה – ‘בשדה הפרשה’ – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת מקץ, שבת חנוכה

    author
  • Post author:
  • date categories
  • Post category:Everything

פניני באר בשדה – ‘בשדה הפרשה’ – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת מקץ, שבת חנוכהפניני באר בשדה – ‘בשדה הפרשה’ – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת מקץ, שבת חנוכה

Leave a Reply