מי הבאר מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וירא

    author
  • Post author:
  • date categories
  • Post category:Everything

מי הבאר מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויראפניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וירא על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply