‘בשדה הפרשה’ מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וירא

    author
  • Post author:
  • date categories
  • Post category:Everything

‘בשדה הפרשה’ מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וירא פניני באר בשדה – ‘בשדה הפרשה’ – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וירא

Leave a Reply