שורש היניקה של השירים והניגונים של הרשעים שהם ניגוני עצבות ויללה ואיך אפשר לתקן נגינה זאת… הסוד של אמירת ברכת השם ליד גידול העשבים… הסיבה של ההתנגדות נגד הצדיקים שיש בכוחם לקרב נפשות להשם יתברך… יש מיטות העשויים מעצים שיש בסגולתם להבאת צאצאים ולגדל אותם… מי שיש לו עיניים לראות יכול להכיר בתלמיד מי הוא רבו… עת רצון להתפלל על רפואות וכיוצא באמירת ‘וצבא השמים לך משתחוים’… התעוררות באמירת ‘וצבא השמים לך משתחווים’…   

יום ד’ ז’ אייר ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף קיד עמוד ב תורות רכו – רלב

Leave a Reply