עצות לבטל ולהמתיק את כל סוגי הדינים והמחלוקת והקטרוגים – על ידי ביטול תאוות אכילה, וקדושת הברית, וריקודים מתוך שמחת הלב, ופדיון נפש לצדיק… 

יום א ד שבט ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף נג עמוד ב תורות לט-מא

Leave a Reply