על ידי תפלה בכח, בכוונה, עם הניגון והנוסח השייך לו, ומתוך הרגשת אמת אמיתית מזוקקת… על ידי כל זה אפשר לזכות לעורר את כוחם של כל המלאכים והכוכבים שיבואו להכות ולחבל ולהשחית ולהכניע את כל אויבנו מסביב ולעורר את כוחם של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף שיבואו לגאלינו…

יום ב ח מר חשוון ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף יא עמוד ב תורה ט

Leave a Reply