על ידי תיקון נפילת האמונה על ידי הצעקה ממעקמי הלב ועל ידי האיש תבונות שדולה את העצות על ידי זה זוכים ונעשים גרים, בכוח וגם בפועל, אבל הגרים הללו עלולים גם להביא גאווה בתוך בני ישראל… ויש סכנה גדולה שמנהיגים שאינם כראוי המושלים על עם דל בחינם והם ממש מזיקי עלמא הם הם שיתפסו את הגאווה ואת ההנהגה… ואז מתקיים ‘קשים גרים לישראל כספחת’… וזה מביא רחמנא ליצלן ניאוף בתוך בני ישראל… והעצה הייעוצה להינצל מהמנהיגים שאינם כשרים הללו זה להתחבר ל’אמרות טהורות’ ול’שבעה משיבי טעם’ שמחיים את כל הנפשות הנפולות שמגלים ה’מגיני הארץ’ שהם התלמידים של ‘האיש תבונות’ שדולה ומגלה את העצות לגידול האמונה…

יום ב’ יא’ סיון ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן חלק ב’ – מחזור כט – דף ח עמוד ב תורה ה

Leave a Reply