על ידי שמרבים במעשה הצדקה והחסד על ידי זה גורמים להרבות אהבה וחיבה וריעות ושלום ועושים הרבה שטח של אוויר הנח והזך… ועל ידי זה אפשר לזכות שכל אומות העולם, ובתוכם גם כל המאמינים באמונות הטפלות של האיסלאם – כולל בוודאי גם אנשי החמאס והחיזבאללה ושאר כל אנשי הפרוקסים של איראן – כולם יתחילו לשמוע לראות ולהבין בספריהם ובכל אתרי האינטרנט שלהם היפך אמונתם…  כי יתחילו לשמוע את דיבורי האמונה של הצדיקים ויכירו וידעו שארץ ישראל וירושלים והמזבח שייך לעם ישראל…  

יום ג ראש חודש כסליו ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף כב עמוד ב כג עמוד א תורה יז

Leave a Reply