על ידי ‘עבודת התפלה בשלמות’ על ידי זה זוכים להמשיך רפואה לכל המחלות על ידי ‘לחם ומים’ ובלי שום רפואות ודוקטוריה… והזוכה ל’דבר השם’ שהוא הוא ‘הבעל תפלה’… הוא בסוד ‘התנוצצות המשיח’… וגורם ל’נשיאות חן’ בעיני כל הכוכבים והמזלות והשרים העליונים וכולם מתבטלים אליו ומחזירים לו את כוחם כי הוא הוא ‘המלווה הגדול שלהם’… והיות ש’אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו’ לכן על ידי זה נופל כל כוח העזות של כל המפורסמים של שקר… והוא מתחבר בשלמות לכל נשמות ישראל שתחת כסא הכבוד… ועל ידי זה הוא זוכה להיות ‘מקומו של עולם’ ויודע ‘לעשות ראש השנה’…   

יום ג’ כז’ אייר ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן חלק ב’ – מחזור כט – דף ב עמוד ב סיום תורה א

Leave a Reply