על ידי העלאת כבוד השם יתברך ליראה על ידי קירוב רחוקים, ועל ידי שמכבדים יראי השם בלב שלם, בכוח כל זה זוכים לתפלה בשלמות האמונה וממשיכים את רחמי השם יתברך על כל הבריאה ואת השלום הגדול הכללי שיהיה בשלמות לעתיד לבוא… וכל זה הוא סוד הדלקת נרות החנוכה…

יום ד כד מר חשוון ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף כ עמוד א סיום תורה יד

Leave a Reply