על ידי הכנעת ג’ התאוות – נשים אכילה ממון – על ידי המשכת הדעת אל הלב על ידי קבלת ג’ הימים טובים כראוי, על ידי זה נבנה יראת שמים בלב, ועל ידי זוכים לברוא מלאכים שהם משפיעים את הנבואה, ואם זוכים להינצל מתאוות ה’התמנות’ זוכים על ידי השפעת הנבואה לגאול את התפלה מגלותה ומשביה, ועל ידי גאולת התפלה זוכים לסוד של ‘דבר השם’, ואם זוכים גם להיות נקייים מכל נדנוד של ‘ביזוי אנשים’ ו’פגם האמונה’ ו’פגם בקדושת הברית’ שזה בסוד ‘עבודה זרה’ ‘גילוי עריות’ ו’שפיכות דמים’, ואז זוכים שמתקיים בשלמות ‘אני השם רופאך’ גם ב’לחם ומים’ ומכל המחלות הקשות, ונופל כל כוח הדוקטוריא הרופאים והרפואות…

יום ב’ כו’ אייר ה’תשפ’ד – ‘יסוד שביסוד’ – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן חלק ב’ – מחזור כט – דף א עמוד ב ב’ עמוד א תורה א

Leave a Reply