עיקר התשובה הוא על ידי שמירת המחשבה והחכמה, ולחדש את השכל תמיד על ידי סוד השינה, גם בלימוד פשטא אוריתא וגם במשא ומתן באמונה, ועל ידי שממשיכים את האור של ש”ע נהורין על ידי שמקיימים בשלמות את מידת ‘ואמת’ של ‘דובר אמת בלבבו’…

יום ה כג טבת ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף מט עמוד א ועמוד ב כל תורה לה

Leave a Reply