עיקר התיקון של כל הכפירות והשאלות הקושיות והספיקות וההרהורים זה על ידי הבקשה והחיפוש השאלה וההצטערות והכיסופים עם הזעקה של ‘איה מקום כבודו’…

ליל ד ב כסליו ה’תשפ’ד – ביידיש – במסגרת הלימוד של ‘לטייל בתורתו’ שנמסר בכולל ‘נקודה טובה’ – ליקוטי מוהר’ן חלק ב תורה יב – שיעור 3

Leave a Reply