עיקר הכוח לקבל ‘נחמה’ ‘נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם’ – ובמיוחד בזמנינו אלו כאשר תושבי ארץ ישראל צריכים כוח אדיר של ‘קבלת נחמה’ – זה רק על ידי ‘הארת הדעת’ שזוכים על ידי ‘הצעקה של שבעים קולות’ ועל ידי ‘קדושת שבעת הנרות’…

יום ב יד כסליו ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף כט עמוד ב תורה כא

Leave a Reply