סיבת עניין שיחת חולין של הצדיקים עם תלמידיהם… גודל מעלת מי ששומע חרפתו ואינו משיב…

יום ד’ כד’ אדר ב ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף צד עמוד א תורות פא פב

Leave a Reply